Lezen in het VMBO, dat werkt!

Deze docententraining bestaat uit twee dagdelen. Het eerste deel bespreekt vooral nut en noodzaak van (vrij) lezen. In het tweede deel draait het er vooral om hoe de docent een geslaagde match tussen een boek en de  individuele leerling tot stand brengt. In beide dagdelen worden deelnemers aangezet om te reflecteren op hun eigen inbreng en hoe de dagelijkse praktijk kan worden omgebogen om succesvol een bloeiend leesklimaat in de klas te realiseren.
Voor nadere informatie over deze training volg deze link naar het infoblad. Scholen die gebruik maken van de stimuleringsregeling van Kunst voor Lezen krijgen deze training automatisch aangeboden in het traject van het leesbevorderingsproject  De Bibliotheek op School.

Lezen kan beter!

Deze training voor lees-mediaconsulenten of adviseurs educatie binnen bibliotheken of instellingen voor VO bestaat uit drie dagen waarin de deelnemers ondergedompeld worden in alle facetten van lezen in het voortgezet onderwijs. Het zwaartepunt ligt op het vmbo, daarnaast komen havo en vwo ook voorbij. De organisatie gaat vanuit de landelijke visie en campagnes van Stichting Lezen naar de praktijk van de lokale activiteiten. Het accent ligt vooral op de dagelijkse praktijk van de deelnemers, het boekenaanbod, de relevante leespromotieprogramma’s en de praktijkervaring. Voor deze training verzorgt Het Leesbureau een state of the art overzicht van de young adult boeken, trends en ontwikkelingen en de laatste nieuwtjes uit de wereld van boeken voor jongeren. Voor nadere informatie over deze training volg deze link naar het infoblad van de Bibliotheekcampus.

Leesprojecten met leerlingen

Door de jaren heen heeft John Schrijnemakers een ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van leesprojecten met leerlingen. Dat loopt uiteen van het organiseren van ontmoetingen met allerlei Nederlandse én buitenlandse auteurs, via een serie van 6 boekpresentaties in één schooljaar voor VMBO 2 en 3 B/K klassen tot en met inspiratiemiddagen voor leerlingen van meerdere VO-scholen in Amersfoort onder één dak. Een mooi voorbeeld is het project waarbij een aantal scholieren van drie verschillende scholen bij elkaar kwamen na lezing van het nieuwe boek “De jongen in het achterhuis’ van Sharon Dogar. Ongeveer 60 scholieren ontmoetten de Engelse auteur én twee onderduikkinderen, nu 80-ers, voor een indringend gesprek over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, die zich nog steeds doen gelden.

Scan schoolbibliotheek/mediatheek

Voor het opzetten van een schoolbibliotheek/mediatheek kan Het Leesbureau een scan uitvoeren op de bestaande boekenvoorraad, adviseren waar aanvulling wenselijk is en op welke manier en in welk tijdsbestek een en ander kan worden aangepakt, met inachtneming van het daarvoor ter beschikking staande budget. Door een in termijnen geplande opbouw van de bibliotheek wordt uiteindelijk beter en efficiënter ingekocht en heeft de bibliotheek een mooie uitstraling die maakt dat leerlingen lezen leuk vinden. Daarnaast adviseren Het Leesbureau over de manier waarop leerlingen een rol kunnen spelen in het bemannen en adviseren binnen de schoolbibliotheek/mediatheek.

Wil je meer weten over (één van) bovenstaande activiteiten, neem dan contact met ons op via het informatieformulier op deze pagina.

Informatie aanvraag